Get Adobe Flash player
 

                      ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS
Up

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 
 
Powered by Phoca Download

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สิ่งที่แนบมาด้วย:  โครงการฝึกอบรมฯ ขั้นตอนและวิธีการสมัคร แนวทางการคัดเลือกผู้สมัครฯ ขั้นตอนการกรอกใบสมัครฯ

  • เรียน:  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คู่มือ

  • เรียน:  เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ... โดยสามารถแสดงความคิดเห็นตามช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ทางเอกสาร โดยส่งเอกสารความคิดเห็นมายัง... สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 2. ทางโทรสารหมายเลข 0-2628-5622 3. ทาง e-mail : lawschoollunch@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560 สิ่งที่แนบมาด้วย:  สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เรื่องรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ

  • เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 1. แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 1 กรกฎาคม 2560 2. เปิดรับใบสมัคร 1 กันยายน 2560 3. ปิดรับใบสมัคร 30 กันยายน 2560 4. แจกโจทย์แบรนด์ 6 ตุลาคม 2560 5. ส่งผลงานรอบที่ 1 6 พฤศจิกายน 2560 6. ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ www.thictyouth.com 20 พฤศจิกายน 2560 7. เข้าร่วมค่ายเยาวชน ที่ สถาบันวิชาการ ทีโอที พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 13-14-15 ธันวาคม 2560 8. ปรับปรุงผลงานและส่งผลงานรอบที่ 2 5 มกราคม 2560 9. ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล 26 มกราคม 2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News