Get Adobe Flash player
 
พ.ค. 2018
21
จันทร์
02:54
BuaXua Calendar
May 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

ปฏิทินงาน

 
 
 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม/งาน

เวลา/สถานที่/หมายเหตุ

3-4 มี.ค.61 สอบโอเน็ต (O-NET) นักเรียนชั้น ม.6  
5-9 มี.ค.61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ม.ต้น สอบวันที่ 5,7 มี.ค.61

ม.ปลาย สอบวันที่ 6,8,9 มี.ค.61

10 มี.ค.61 สอบกลุ่มสถาบันแพทย์ฯ (กสพท) นักเรียนชั้น ม.6

 

10 มี.ค.61 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1  
11 มี.ค.61 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SP ชั้น ม.4   
13 มี.ค.61 นักเรียนชั้น ม.3 เดิม สอบคัดเลือกเข้าแผนการเรียนชั้น ม.4  
17-18 มี.ค.61 สอบ 9 วิชาสามัญ นักเรียนชั้น ม.6  
25-28 มี.ค.61 รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2561   
     
14-22 ก.พ.61 ทบทวนความรู้นักเรียนชั้น ม.6 เตรียมสอบ GAT/PAT,O-NET หอประชุมโรงเรียน 8.30-15.30
24-27 ก.พ.61 สอบ GAT/PAT นักเรียนชั้น ม.6 (โรงเรียนเป็นสนามสอบในจังหวัด) 8.30-16.00
24-28 ก.พ.61 รับสมัครสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1, ม.4 8.30-16.30 อาคารวิทยาศาสตร์
     
25-27 ม.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.ต้น เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
     
2 ธ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 ,ม.2 ช่วงเช้า ม.1, ช่วงบ่าย ม.2
3 ธ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 ,ม.4 ช่วงเช้า ม.3, ช่วงบ่าย ม.4
9 ธ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 ,ม.6 ช่วงเช้า ม.5, ช่วงบ่าย ม.6
12 ธ.ค. 60 ติวเตรียมสอบเรียนต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมฯ หอประชุมโรงเรียน
18 - 22 ธ.ค.60  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  
     
1-30 พ.ย.60  สัปดาห์การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  
24 ต.ค. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2  
25 ต.ค.60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  
11-15 ก.ย. 60 สอบปลายภาค เทอม 1/2560    (12, 14 ม.ต้น) - (11,13,15 ม.ปลาย)  
17-18 ส.ค.60 กีฬาภายในประจำปี 2560  
13 ก.ค. 60 กิจกรรมอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นักเรียนชั้น ม.4) 08.30-15.00 น. หอประชุมฯ
17 มิ.ย.60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 (ภาคเช้า) 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 (ภาคบ่าย)
ภาคเช้า 08.00น. - 12.00น.
ภาคบ่าย 12.30น. - 16.00น.
          หอประชุมโรงเรียน 
18 มิ.ย.60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5 (ภาคเช้า)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.6 (ภาคบ่าย)
ภาคเช้า 08.00น. - 12.00น.
ภาคบ่าย 12.30น. - 16.00น.
          หอประชุมโรงเรียน 
24 มิ.ย.60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 08.00 -12.00 น.
3 -7 ก.ค.60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  
20 เม.ย.60 มอบตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.4 08.00 น. หอประชุมฯ โรงเรียน
19 เม.ย.60 มอบตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 08.00 น. หอประชุมฯ โรงเรียน
7 เม.ย.60 นักเรียนชั้น ม.3 รับใบจบหลักสูตร ปพ.1  
6 เม.ย.60 ประกาศผลสอบ และรายงานตัว นักเรียนสอบเข้าชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 08.00 น.
5 เม.ย.60 ประกาศผลสอบ และรายงานตัว นักเรียนสอบเข้าชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 08.00 น.
4 เม.ย.60 รายงานตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.4(นักเรียน ม.3 เดิม) 08.00 น.
2 เม.ย.60 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 08.00 น.
1 เม.ย.60 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 08.00 น.
31 มี.ค.60 มอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6 08.00 น. หอประชุมโรงเรียน
27-30 มี.ค.60 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 08.30 - 16.30 น. หอประชุมโรงเรียน
 9 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, ร, มผ.  
 6-7 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.5 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 08.00-16.00 น. หอประชุมฯ 
18-19 ก.พ.2560         สอบโอเน็ต ชั้น ม.6 สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

27-28ก.พ.2560

1-3 มี.ค.2560

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

27 ก.พ., 1,3 มี.ค.(ระดับชั้น ม.ปลาย)

28 ก.พ., 2 มี.ค.(ระดับชั้น ม.ต้น)

4 ก.พ. 2560 สอบโอเน็ต ชั้น ม.3 09.00 - 15.30 น.
5 ก.พ. 2560 สอบโอเน็ต ชั้น ม.3 09.00 - 12.30 น.
2 ก.พ. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 14.05 น. - 16.05 น. หอประชุมฯ
1 ก.พ. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ 14.05 น. - 16.05 น. หอประชุมฯ
31 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยสถาบันติวเตอร์ Brain ตลอดวัน /หอประชุม
30 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 14.05 น. - 16.05 น. หอประชุมฯ
27 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ โดยสถาบันติวเตอร์ทริปเปิ้ลจีเนียส 13.15 น. - 16.05น. หอประชุมฯ
26 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ โดยสถาบันติวเตอร์ทริปเปิ้ลจีเนียส 13.15 น. - 16.05น. หอประชุมฯ
25 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาสังคมศึกษา 14.05 น. - 16.05 น. หอประชุมฯ
24 ม.ค.2560 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2  
23 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย 14.05 น. - 16.05 น. หอประชุมฯ
19-20 ม.ค.2560 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.1 เข้าค่ายกิจกรรมภายในโรงเรียน(ไม่พักค้างคืน)
19-20 ม.ค.2560 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.2 *ค่ายลูกเสือชัยปิติ อ.มวกเหล็ก (นอนค่าย 1 คืน)
19-21 ม.ค.2560

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.3

*ค่ายลูกเสือ รร.นายร้อย จปร.จังหวัดนครนายก (นอนค่าย 2 คืน)
19-20 ม.ค.2560

นักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันกวดวิชา ออนดีมานด์

หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
*19-20 ม.ค.2560

นักเรียนชั้น ม.5 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม **(เลื่อนการอบรมไปหลังสอบปลายภาค เนื่องจากหอประชุมใช้ในการประเมินนักเรียนพระราชทาน)

หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
26-30 ธ.ค.59

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

 
24-25 ธ.ค.59

โรงเรียนเป็นสนามสอบ 9 รายวิชาสามัญของนักเรียนชั้น ม.6 ประจำปี 2560

 
19 พ.ย.59

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.4 

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.1 

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียน EP ชั้น ม.1-ม.3

08.30 หอประชุมโรงเรียน

13.00 หอประชุมโรงเรียน

08.30 (ห้องเรียน)

26 พ.ย.59

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.2 

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.5 

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียน SP ชั้น ม.4-ม.6

 

08.30 หอประชุมโรงเรียน

13.00 หอประชุมโรงเรียน

08.30 (ห้องเรียน)

 

27 พ.ย.59

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.3 

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.6 

 

08.30 หอประชุมโรงเรียน

13.00 หอประชุมโรงเรียน

 

31ต.ค.-1พ.ย.59

โรงเรียนปิด 2 วัน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสนามสอบ GAT/PAT ประจำปี 2560

วันจันทร์-อังคารที่31ต.ค. และ 1พ.ย.
29ต.ค.59-1พ.ย.59

การสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครังที่ 1

สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
1-30 พ.ย. 59

ช่วงเวลาการสอบซ่อมครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1/2559

 
26-28 ต.ค. 59

สัปดาห์การลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 2

 
25 ต.ค. 59

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559

 
3-7 ต.ค. 59 สัปดาห์การสอบซ่อม ครั้งที่ 1  
12 - 16 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 *13,15 ก.ย. ชั้น ม.ต้น *12,14,16 ชั้น ม.ปลาย  
18 - 19 ส.ค. กีฬาภายใน(กีฬาสีประจำปี 2559) 08.00 - 16.00
16 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 08.00 อาคารวิทยาศาสตร์
11 - 15 ก.ค.59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 08.30 - 15.30 น.
30 มิ.ย. 59 พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ(1ก.ค.) 14.40-16.30น. สนามกีฬา รร. 
16 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 หอประชุมโรงเรียน
19 พ.ค. 59 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 07.00-09.00 น. หน้าอาคาร 5
11 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.5, ม.6 *ม.5 ภาคเช้า, *ม.6 ภาคบ่าย
10 พ.ค. 59 ************ เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2559 ******************** นักเรียนทุกระดับชั้น
10 พ.ค.59 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2,ม.3 *ม.2 ภาคเช้า, ม.3 ภาคบ่าย
4-5 พ.ค.59 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4 07.50-16.00 น.
2-3 พ.ค.59 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 07.50-16.00 น.
10 เม.ย.59 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 09.00-16.30 น.
9 เม.ย.59 มอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 09.00-16.30 น.
3 เม.ย.59 ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือก ชั้น ม.4 09.00-16.30 น.
2 เม.ย. 59  ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1  09.00-16.30 น. 
31 มี.ค.59

รายงานตัวนักเรียน ม.3 เดิม เข้า ม.4

09.00 น.
29-30 มี.ค.59

อบรมขยายผลโครงการ DLIT

ห้องคอมพิวเตอร์ 3
28 มี.ค.59

มอบประกาศนียบัตร/ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6

หอประชุมโรงเรียน
27 มี.ค.59

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 

 
26 มี.ค.59

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 

 
24 มี.ค.59

งานวันสถาปนาสระบุรีวิทยาคม (08.00-15.00 น.)

หอประชุมโรงเรียน
20-24 มี.ค.59

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (08.30-16.30 น.)

ห้องโสตฯ และห้องสิริศตวรรษ
13 มี.ค.59

รับรายงานตัวลงทะเบียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Science Program

ห้องโสตฯ อาคาร 5
11 มี.ค.59

รับรายงานตัวลงทะเบียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program

ห้องโสตฯ อาคาร 5
9-14 มี.ค.

ช่วงเวลาสอบซ่อมครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2/2558

 
9 มี.ค.59

นักเรียนชั้น ม.6 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา

สวนสนุกดรีมเวิล์ด

4 มี.ค.59

นักเรียนชั้น ม.5 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา

สวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี

3 มี.ค.59

นักเรียนชั้น ม.3 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา(ดรีมเวิล์ด)

นักเรียนชั้น ม.4 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา(อยุธยา)

สวนสนุกดรีมเวิล์ด

อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

2 มี.ค.59 นักเรียนชั้น ม.2 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา จ.สุพรรณบุรี
1 มี.ค.59 นักเรียนชั้น ม.1 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา สวนนงนุช จ.ชลบุรี
23-26ก.พ.และ 29 ก.พ.59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  
16 ก.พ.59 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ Pre O-NET    
15 ก.พ.59 08.00  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดียอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2557                       และประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2558
13.00  พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการสอบคณิตศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หอประชุมโรงเรียน
14 ก.พ.59 นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม  หอประชุมโรงเรียน
13 ก.พ.59 นักเรียนชั้น ม.5 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม  หอประชุมโรงเรียน
11 ก.พ.59 09.00 - 16.00 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3  หอประชุมโรงเรียน
10 ก.พ.59 14.05 - 15.45 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาสังคม หอประชุมโรงเรียน
9-13 ก.พ.59 นักศึกษาวิชาทหาร(ร.ด.) ปี.3 เข้าค่ายฝึกภาคสนาม  
6-7 ก.พ.59 สอบ O-NET (โอเน็ต) -นักเรียนชั้น ม.6 (เสาร์-อาทิตย์)  
3-5 ก.พ.59 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์-ยุวกาชาด ชั้น ม.3
และลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ชั้น ม.2  
ค่ายกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยฯ จ.นครนายก
26-4 ก.พ.59           ติวเตรียมสอบ O-NET (นักเรียนชั้น ม.6)  หอประชุมโรงเรียน
ส. 23 ม.ค. 59  08.30 - 16.00 ครูทุกคนเข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  หอประชุมโรงเรียน
13 ม.ค.59

 พิธีเปิดกีฬา "สระบุรีเกมส์" ประจำปี 2558 

 นักเรียนที่เข้าร่วม 1.วงดุริยางค์  2.นักเรียนลูกเสือกองร้อยพิเศษ

สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี

4-11 ม.ค.59

 โรงเรียนเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล,วอลเลย์บอล,วอลเลย์บอลชายหาด
 "กีฬาสระบุรีเกมส์" ประจำปี 2558 (โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ)

 
30 ธ.ค. 58

 07.30 - 10.00 ทำบุญส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 

 
29 ธ.ค. 58

 08.30 - 15.30 กิจกรรมวันอินเตอร์ 

 

21 - 25 ธ.ค.58           

 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (21, 23, 25 ชั้น ม.ปลาย : 22, 24 ชั้น ม.ต้น)

 

13 พ.ย. 58

 หมดเขตการสอบซ่อมแก้ 0 ร มผ ในภาคเรียนที่ 1/2558

 
15 พ.ย. 58 

 08.30 ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.5 

 
 

 13.00 ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.6 

 
27 พ.ย. 58 

โรงเรียนปิด 1 วัน คณะครูทั้งโรงเรียนศึกษาดูงาน 

ร.ร.สวนกุหลาบรังสิต จ.ปทุมธานี 

26 ต.ค.58
-
13 พ.ย.58
         

 สอบซ่อมครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1/2558

 

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า จากที่เกิดข้อวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ ในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลกรณีโรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียน วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้าง 4,000 บาทต่อเดือนนั้น ล่าสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูล ได้ออกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า เนื่องด้วยมีผู้ประสงค์บริจาคเงินให้โรงเรียนบ้านผาเวียง เพื่อช่วยสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล คือนางปิยภัทร กองเพชร ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย โรงเรียนบ้านผาเวียง เนื่องจากนางปิยภัทรมีสุขภาพไม่ค่อยดีจากการผ่าตัดสมอง ต้องเข้ารับการรักษาและพบแพทย์ตลอดเวลา ทางโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและนักเรียน จึงได้ดำเนินการตามระเบียบการจ้างครูอัตราจ้าง และได้ปรึกษาคณะครูว่าจะร่วมกันบริจาคสมทบเพิ่มเติมให้อีกทุกเดือน รวมแล้วไม่ต่ำกว่า เดือนละ 7,000 บาท ซึ่งหากมีผู้อาสามาสมัครช่วยสอน ก็จะจัดสวัสดิการที่พักให้ ทางโรงเรียนจึงได้นำเงินเข้าสู่ระบบโรงเรียนและประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างตามอัตราจำนวนเงินที่มีผู้บริจาคให้ คือ 4,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับต่อไป . โดยทางโรงเรียนบ้านผาเวียงได้มีการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนไปแล้ว 1 ครั้ง มีผู้มาสมัคร 1 คน ได้ดำเนินการสอบตามกระบวนการจนแล้วเสร็จ แต่เมื่อประกาศผลแล้วผู้เข้าสมัครได้ขอสละสิทธิ์ เนื่องจากมีงานทำที่อื่นแล้ว โรงเรียนบ้านผาเวียงจึงประกาศรับสมัครใหม่อีก ครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2561 เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนและทางราชการต่อไป . สำหรับข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านผาเวียงนั้น มีครูผู้สอนตาม จ.18 จำนวน 17 คน มีอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จำนวน 17 คน (พอดีเกณฑ์) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดสรรพนักงานราชการให้เพิ่ม 2 อัตรา สรุปรวม 19 คน ปัจจุบันมีครูผู้สอนย้ายไป จำนวน 5 คน แต่ขณะนี้ยังไม่มีครูผู้สอนย้ายเข้ามาทดแทน ทำให้ขาดครูผู้สอน จำนวน 5 คน ซึ่งกำลังรอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในปี พ.ศ. 2561 นี้

  • เรียน:  ผอ.สพท/ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการของสังคม ติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้สนใจ ทุนการศึกษา Guizhou Gpvernment Scholarship for Southeast Asia 2018 โดย Guizhou Provincial Department Of Education( GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้สนใจและเกี่ยวข้องทั่วไป ด้วย สำนักงานเลขาธิการอาเซียน แจ้งว่า National Environment Agency (NEA) จัดการประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018 (AYEF) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ หากสนใจร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://environmentasean.org/ayef-2018/ หรือดังเอกสารที่แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News