Get Adobe Flash player
 

ปฏิทินงาน

 
 

วันที่

กิจกรรม-งาน

เวลา-สถานที่-หมายเหตุ

มีนาคม 2562

   

2-3 มี.ค. 62

นักเรียนชั้น ม.6 สอบโอเน็ต

เสาร์-อาทิตย์

4,6 มี.ค.62

สอบปลายภาคชั้น ม.ต้น

 

5,7,8 มี.ค 62

สอบปลายภาคชั้น ม.ปลาย

 

15 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มผ พร้อม

ลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 1

 

15,18-20 มี.ค.62

สัปดาห์การสอบซ่อมครั้งที่ 1

 

25 มี.ค.62

นักเรียนลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 2

 
25-27 มี.ค.62 สัปดาห์การสอบซ่อมครั้งที่ 2  
29 มี.ค.62

นักเรียนรับผลการเรียนจากครูที่ปรึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6

 
เมษายน 2562    
3 เม.ย. 62

นักเรียนชั้น ม.3 รับ ปพ.1 ฉบับจบ

 
5 เม.ย. 62

นักเรียนชั้น ม.6 รับ ปพ.1 ฉบับจบ

 
     
มกราคม 2562    

3-4 ม.ค.62

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

ชั้น ม.ปลาย

7-8 ม.ค.62

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

ชั้น ม.ต้น

7-9 ม.ค.62

นร.ชั้น ม.5/1, 5/7-5/11 เข้าค่ายพุทธบุตร

วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี

9-11 ม.ค.62

นร.ชั้นม.5/2-5/6 เข้าค่ายพุทธบุตร

วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี

29 ต.ค.- 30 พ.ย. 61

ช่วงเวลาการสอบซ่อมครั้งที่ 2

ครูประจำวิชา

5-10,17 พ.ย.61

แข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียน

ร.ร.ที่เป็นศูนย์แข่งขัน

16 พ.ย.61

เก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561

 

18,24,25 พ.ย.61

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2561

ม.1 – 18 พ.ย. ภาคเช้า

ม.2 – 18 พ.ย. ภาคบ่าย

ม.3 – 24 พ.ย. ภาคเช้า

ม.4 – 24 พ.ย. ภาคบ่าย

ม.5 – 25 พ.ย. ภาคเช้า

ม.6 – 25 พ.ย. ภาคบ่าย

 

ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News