Get Adobe Flash player
 ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ :โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เลขที่ 532 ถ.พหลโยธิน(สระบุรี-หล่มสัก)

        ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ขนาดพื้นที่โรงเรียน : 54 ไร่

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  : วิชาการดี เทคโนโลยีพร้อม

อัตลักษณ์โรงเรียน       : "สร้างกิจกรรม ทำด้วยตนเอง"

วิสัยทัศน์โรงเรียน        : ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                               มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล


จำนวนห้องเรียน
 

ม.1     15 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 1 ห้องเรียน,ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.2     14 ห้องเรียน (ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.3     14 ห้องเรียน (ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.4     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)
ม.5     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)
ม.6     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)


จำนวนนักเรียน
 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 284 401 685 15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 300 354 654 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 270 365 635 14
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 854 1120 1974 43
มัธยมศึกษาปีที่ 4 199 303 502 11
มัธยมศึกษาปีที่ 5 184 291 475 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 157 330 487 11
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 540 924 1464 33
รวมทั้งหมด 1394 2044 3438 76

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 (จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC)

 

ข้อมูลครู 

เพศ/จำนวน ผู้อำนวยการ        รอง           ผู้อำนวยการ ครูประจำการ พนักงานราชการ ครูช่วยราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ
ชาย 1 3 40  -  - 2 11
หญิง  - 1 122 2  - 3 1
รวม 1 4 162 2  - 5 12

 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 

  
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้สนใจ ”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..“ Jump in the Earth “ เป็นหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเนื้อหาหลักจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่ยังคงสอดแทรกความรู้สำคัญด้านอื่นๆด้วย เช่น ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ความรู้รอบโลก เกมส์เสริมทักษะฝึกสมองต่างๆ และอีกมากมาย จัดทำขึ้นโดย บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้สาธารณะให้กับโรงเรียนประถมต่างๆทั่วประเทศไทย ซึ่งทำการจัดส่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นฉบับบแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ๑.) เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้จากหน้าเวบไซต์ ๒.) เพื่อสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ มาทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ต่างๆได้ ๓.) เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของเด็ก และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง ๔.) เพื่อยกระดับการศึกษานอกห้องเรียน และการเรียนด้วยตนเองให้เพิ่มมากขึ้น ๕.) เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม และสนับสนุนโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” โรงเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายจิตติศักดิ์ ทัพศิลา แผนกการตลาด บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ ๒ ชั้น ๒๘ ห้อง Bซอยประสานมิตร(สุขุมวิท ๒๓) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐โทร 02-258-3981โทรสาร. 02-612-7399อีเมล์ jittisak@tgbkk.co.th 1. “ Jump in the Earth “ ฉบับที่11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/7... 2. “ Jump in the Earth “ ฉบับที่12 ประจำเดือนกรกฏาค ม2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/7... 3. “ Jump in the Earth “ ฉบับที่13 ประจำเดือนกันยายน 2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ http://www1.obec.go.th:8081/documents/74846 ฉบับที่14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ http://www1.obec.go.th:8081/documents/78246 4. ฉบับที่1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2017 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ http://www1.obec.go.th:8081/node/78456/edit?destination=backoffice%2Fmy สิ่งที่แนบมาด้วย:  ฉบับบประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่17 ฉบับที่ 19

  • เรียน:  ผู้สนใจ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ตั้งแต่ วันนี้ – 15 ธันวาคม 2560 โดยส่งใบสมัครได้ไม่เกิน 4 คน/โรงเรียน ประเภททุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครมี 2 ประเภท คือ 1) นักเรียนทุนสายสายสามัญ (ม.1 - 6)รับสมัครนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2560 และ 2) นักเรียนทุนสายอาชีพ (ปวช.1 - 3) รับสมัครนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 สามารถกรอกใบสมัครขอรับทุนผ่านทางโปรแกรมสมัครขอทุนการศึกษาออนไลน์ของมูลนิธิยุวพัฒน์ที่ https://ybf.premier.co.th/scholar/ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yuvabadhanafoundation.org/?q=news/detail/471#.WijsstJl_cs หรือ https://www.facebook.com/yuvabadhana/ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประชาสัมพันธ์ทุนประจำปี 2561 ขั้นตอนการสมัครทุน2560

  • เรียน:  ผอ.สพป./สพม. สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือนำ ประกาศระดับประเทศ ประกาศระดับจังหวัด แนบท้าย

  • เรียน:  ผู้สนใจ รณรงค์ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่ให้ใช้แนวคิดของความพอเพียง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ ภายใต้ชื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ เพื่อพัฒนาหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สามารถชมสื่อต่างได้ที่ลิงค์นี้ https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88...

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News