Get Adobe Flash player
 ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ :โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เลขที่ 532 ถ.พหลโยธิน(สระบุรี-หล่มสัก)

        ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ขนาดพื้นที่โรงเรียน : 54 ไร่

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  : วิชาการดี เทคโนโลยีพร้อม

อัตลักษณ์โรงเรียน       : "สร้างกิจกรรม ทำด้วยตนเอง"

วิสัยทัศน์โรงเรียน        : ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                               มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล


จำนวนห้องเรียน
 

ม.1     15 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 1 ห้องเรียน,ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.2     14 ห้องเรียน (ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.3     14 ห้องเรียน (ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.4     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)
ม.5     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)
ม.6     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)


จำนวนนักเรียน
 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 284 401 685 15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 300 354 654 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 270 365 635 14
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 854 1120 1974 43
มัธยมศึกษาปีที่ 4 199 303 502 11
มัธยมศึกษาปีที่ 5 184 291 475 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 157 330 487 11
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 540 924 1464 33
รวมทั้งหมด 1394 2044 3438 76

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 (จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC)

 

ข้อมูลครู 

เพศ/จำนวน ผู้อำนวยการ        รอง           ผู้อำนวยการ ครูประจำการ พนักงานราชการ ครูช่วยราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ
ชาย 1 3 40  -  - 2 11
หญิง  - 1 122 2  - 3 1
รวม 1 4 162 2  - 5 12

 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 

  
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยสาธารณรัฐออสเตรีย จะจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ National Research University Higher School of Economics (HSE) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย หากสนใจร่วมการแข่่งขันติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1063371.pdf

  • เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand) ประกาศรับสมัครทุน Fulbright 2019: Teaching Excellence and Achievement Program ประจำปี 2562 หากสนใจ ติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดทุน

  • เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยสาธารณรัฐโปรตุเกส เชิญชวนเยาวชนไทยร่วมการประกวดวิดีโอสั้นเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bgreenfestival.com หรือดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1063320.pdf

  • เรียน:  เรียนผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ตามที่สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ร่วมกับแจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการประกวดบทกลอนไฮกุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น นั้น บัดนี้การประกวดได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลประกวดตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ผลการประกวด

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News