Get Adobe Flash player
 

นักกีฬา ส.บ.ว.

 

นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้ร่วมทีมเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฏาคม 2560
ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วย
1.นายศุภกร เจนไธสง         ม.4/11
2.นายพิชัย ศรีสุรักษ์          ม.5/10
3.นายขจรศักดิ์ มาวขุนทด    ม.6/10
   ผู้ฝึกสอน นายลอราช ทนทองคำ