Get Adobe Flash player
 ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

ประวัติโรงเรียน

ระัติโรเรียโดย่อ

 

โรเรียระุรีก่ตั้งปลัดบุญเจ้าอัดดงมื่ันที่ 28 มษยน พ.. 2445 โดยใื่อ่า โรเรียัดาแดง ะใากรเียญหลก่าัดดง็นที่เรียนิดอนะดัั้นมูึกะดัั้นั้นมัยมึกาปีที่ 1 ึ่ปลัดบุด้ทําน้ที่็นญ โเรียัดดงู่กัตํน่งเจ้าอัดดงด้นปี พ.. 2456 โเรียัดดงด้ ย้ยที่ตั้งไปยััดัตาม(ัดปากีย) ด้ินบากนกาสร้างเรียน 1 หลัง ี่ยื่อโเรียที่ตั้่า โรเรียัดกเรียว ึ่ต่อมากึกิกาด้กฐานะโเรียากีย็นโเรียําัด ี่ยื่อ็น โรเรียนประจจังหวัดสรุรี หรือเรียก่า โรเรียระุรี ะแกนักเรียออตั้ง็น   โรเรียตรีระจจังหวัดสรุรี   ึ่ต่อมาือ โรเรียิงนปีพ.. 2481โเรียสรด้้าที่ตั้งซึ่มีคามยังที่แม่ (ปจจันือี่ตั้งิทยาัยอวศึก) ทําการสอนะดัั้นมัยมึกะดัั้น ียมอุดมศึกาต่อมาโเรียด้กาที่ดินม่ากพตํจเกปาณอดิี่ดิน พิ่ติมากก3194ตางด้กาก่สร้างเรียากก็น ตึกั้นาททยํานว32 ้องเรียน ึ่เรียสรด้้าที่ไปยัที่ดินบมื่อวันที่ 17 พษภพ.. 2499 ันที่ 24 มีนาพ.. 2515 กึกิกาด้เรียสรุรีเ้ากัเรียสหิง ะใื่อ่า โรเรียระุรีโดัดกรเรียการสอนบบสหึก

 

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยสาธารณรัฐออสเตรีย จะจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ National Research University Higher School of Economics (HSE) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย หากสนใจร่วมการแข่่งขันติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1063371.pdf

  • เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand) ประกาศรับสมัครทุน Fulbright 2019: Teaching Excellence and Achievement Program ประจำปี 2562 หากสนใจ ติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดทุน

  • เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยสาธารณรัฐโปรตุเกส เชิญชวนเยาวชนไทยร่วมการประกวดวิดีโอสั้นเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bgreenfestival.com หรือดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1063320.pdf

  • เรียน:  เรียนผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ตามที่สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ร่วมกับแจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการประกวดบทกลอนไฮกุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น นั้น บัดนี้การประกวดได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลประกวดตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ผลการประกวด

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News