Get Adobe Flash player
 ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

ประวัติโรงเรียน

ระัติโรเรียโดย่อ

 

โรเรียระุรีก่ตั้งปลัดบุญเจ้าอัดดงมื่ันที่ 28 มษยน พ.. 2445 โดยใื่อ่า โรเรียัดาแดง ะใากรเียญหลก่าัดดง็นที่เรียนิดอนะดัั้นมูึกะดัั้นั้นมัยมึกาปีที่ 1 ึ่ปลัดบุด้ทําน้ที่็นญ โเรียัดดงู่กัตํน่งเจ้าอัดดงด้นปี พ.. 2456 โเรียัดดงด้ ย้ยที่ตั้งไปยััดัตาม(ัดปากีย) ด้ินบากนกาสร้างเรียน 1 หลัง ี่ยื่อโเรียที่ตั้่า โรเรียัดกเรียว ึ่ต่อมากึกิกาด้กฐานะโเรียากีย็นโเรียําัด ี่ยื่อ็น โรเรียนประจจังหวัดสรุรี หรือเรียก่า โรเรียระุรี ะแกนักเรียออตั้ง็น   โรเรียตรีระจจังหวัดสรุรี   ึ่ต่อมาือ โรเรียิงนปีพ.. 2481โเรียสรด้้าที่ตั้งซึ่มีคามยังที่แม่ (ปจจันือี่ตั้งิทยาัยอวศึก) ทําการสอนะดัั้นมัยมึกะดัั้น ียมอุดมศึกาต่อมาโเรียด้กาที่ดินม่ากพตํจเกปาณอดิี่ดิน พิ่ติมากก3194ตางด้กาก่สร้างเรียากก็น ตึกั้นาททยํานว32 ้องเรียน ึ่เรียสรด้้าที่ไปยัที่ดินบมื่อวันที่ 17 พษภพ.. 2499 ันที่ 24 มีนาพ.. 2515 กึกิกาด้เรียสรุรีเ้ากัเรียสหิง ะใื่อ่า โรเรียระุรีโดัดกรเรียการสอนบบสหึก

 

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า จากที่เกิดข้อวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ ในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลกรณีโรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียน วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้าง 4,000 บาทต่อเดือนนั้น ล่าสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูล ได้ออกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า เนื่องด้วยมีผู้ประสงค์บริจาคเงินให้โรงเรียนบ้านผาเวียง เพื่อช่วยสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล คือนางปิยภัทร กองเพชร ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย โรงเรียนบ้านผาเวียง เนื่องจากนางปิยภัทรมีสุขภาพไม่ค่อยดีจากการผ่าตัดสมอง ต้องเข้ารับการรักษาและพบแพทย์ตลอดเวลา ทางโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและนักเรียน จึงได้ดำเนินการตามระเบียบการจ้างครูอัตราจ้าง และได้ปรึกษาคณะครูว่าจะร่วมกันบริจาคสมทบเพิ่มเติมให้อีกทุกเดือน รวมแล้วไม่ต่ำกว่า เดือนละ 7,000 บาท ซึ่งหากมีผู้อาสามาสมัครช่วยสอน ก็จะจัดสวัสดิการที่พักให้ ทางโรงเรียนจึงได้นำเงินเข้าสู่ระบบโรงเรียนและประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างตามอัตราจำนวนเงินที่มีผู้บริจาคให้ คือ 4,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับต่อไป . โดยทางโรงเรียนบ้านผาเวียงได้มีการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนไปแล้ว 1 ครั้ง มีผู้มาสมัคร 1 คน ได้ดำเนินการสอบตามกระบวนการจนแล้วเสร็จ แต่เมื่อประกาศผลแล้วผู้เข้าสมัครได้ขอสละสิทธิ์ เนื่องจากมีงานทำที่อื่นแล้ว โรงเรียนบ้านผาเวียงจึงประกาศรับสมัครใหม่อีก ครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2561 เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนและทางราชการต่อไป . สำหรับข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านผาเวียงนั้น มีครูผู้สอนตาม จ.18 จำนวน 17 คน มีอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จำนวน 17 คน (พอดีเกณฑ์) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดสรรพนักงานราชการให้เพิ่ม 2 อัตรา สรุปรวม 19 คน ปัจจุบันมีครูผู้สอนย้ายไป จำนวน 5 คน แต่ขณะนี้ยังไม่มีครูผู้สอนย้ายเข้ามาทดแทน ทำให้ขาดครูผู้สอน จำนวน 5 คน ซึ่งกำลังรอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในปี พ.ศ. 2561 นี้

  • เรียน:  ผอ.สพท/ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการของสังคม ติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้สนใจ ทุนการศึกษา Guizhou Gpvernment Scholarship for Southeast Asia 2018 โดย Guizhou Provincial Department Of Education( GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้สนใจและเกี่ยวข้องทั่วไป ด้วย สำนักงานเลขาธิการอาเซียน แจ้งว่า National Environment Agency (NEA) จัดการประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018 (AYEF) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ หากสนใจร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://environmentasean.org/ayef-2018/ หรือดังเอกสารที่แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News