Get Adobe Flash player
 ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

แนวปฏิบัติการปรับแก้คะแนนความประพฤติ

ประกาศจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

       นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน ซึ่งจะไม่จบหลักสูตรให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

              1. ให้ติดต่อของานทำจากครูแต่ละท่าน โดยนำแบบฟอร์มขอแก้ไขคะแนนพฤติกรรมให้ครูลงนามด้วย

              2. การขัดโต๊ะห้องเรียนที่มีรอยขีดเขียน โดยให้ไปติดต่อครูที่ดูแลห้องเรียนนั้นๆ โดยให้คะแนนคืนห้องเรียนละ 20 คะแนน(คนเดียว ถ้ามากกว่า 1 คนให้หารเฉลี่ย) โดยนักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาเอง

              3. การขัดโต๊ะโรงอาหาร ให้ติดต่อที่ครูสิรินันท์ (ห้องคหกรรม) การให้คะแนนคืนครูสิรินันท์จะให้ตามเนื้องานที่ทำ

              4. อื่น ๆ ให้ติดต่อที่ห้องกิจการนักเรียน

นักเรียนที่ต้องการปรับลดคะแนนพฤติกรรม ๓๐ คะแนน

โดยการเข้าอบรม ในวันที่ .... เดือนมีนาคม ๕๘ จำนวน ๑ วัน ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ขอให้มาลงชื่อสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจะได้คะแนนพฤติกรรมคืน 30 คะแนน

แนวปฏิบัตินักเรียนที่ต้องมาเข้าแถวเพื่อแก้ไขพฤติกรรม

1. นักเรียนต้องมาเข้าแถวเวลา 7.50 น.ตามวันที่-เดือน ดังนี้

มีนาคม 12/13/16/17/18/19/20/23/24/25/26/27

เมษายน 2/3/4/5

2. ทำพิธีหน้าเสาธง จำนวน 3 ครั้งต่อวัน (เวลา 7.50-8.50 น.)

3. เสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว เก็บขยะภายในโรงเรียน

 

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า จากที่เกิดข้อวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ ในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลกรณีโรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียน วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้าง 4,000 บาทต่อเดือนนั้น ล่าสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูล ได้ออกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า เนื่องด้วยมีผู้ประสงค์บริจาคเงินให้โรงเรียนบ้านผาเวียง เพื่อช่วยสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล คือนางปิยภัทร กองเพชร ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย โรงเรียนบ้านผาเวียง เนื่องจากนางปิยภัทรมีสุขภาพไม่ค่อยดีจากการผ่าตัดสมอง ต้องเข้ารับการรักษาและพบแพทย์ตลอดเวลา ทางโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและนักเรียน จึงได้ดำเนินการตามระเบียบการจ้างครูอัตราจ้าง และได้ปรึกษาคณะครูว่าจะร่วมกันบริจาคสมทบเพิ่มเติมให้อีกทุกเดือน รวมแล้วไม่ต่ำกว่า เดือนละ 7,000 บาท ซึ่งหากมีผู้อาสามาสมัครช่วยสอน ก็จะจัดสวัสดิการที่พักให้ ทางโรงเรียนจึงได้นำเงินเข้าสู่ระบบโรงเรียนและประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างตามอัตราจำนวนเงินที่มีผู้บริจาคให้ คือ 4,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับต่อไป . โดยทางโรงเรียนบ้านผาเวียงได้มีการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนไปแล้ว 1 ครั้ง มีผู้มาสมัคร 1 คน ได้ดำเนินการสอบตามกระบวนการจนแล้วเสร็จ แต่เมื่อประกาศผลแล้วผู้เข้าสมัครได้ขอสละสิทธิ์ เนื่องจากมีงานทำที่อื่นแล้ว โรงเรียนบ้านผาเวียงจึงประกาศรับสมัครใหม่อีก ครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2561 เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนและทางราชการต่อไป . สำหรับข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านผาเวียงนั้น มีครูผู้สอนตาม จ.18 จำนวน 17 คน มีอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จำนวน 17 คน (พอดีเกณฑ์) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดสรรพนักงานราชการให้เพิ่ม 2 อัตรา สรุปรวม 19 คน ปัจจุบันมีครูผู้สอนย้ายไป จำนวน 5 คน แต่ขณะนี้ยังไม่มีครูผู้สอนย้ายเข้ามาทดแทน ทำให้ขาดครูผู้สอน จำนวน 5 คน ซึ่งกำลังรอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในปี พ.ศ. 2561 นี้

  • เรียน:  ผอ.สพท/ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการของสังคม ติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้สนใจ ทุนการศึกษา Guizhou Gpvernment Scholarship for Southeast Asia 2018 โดย Guizhou Provincial Department Of Education( GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้สนใจและเกี่ยวข้องทั่วไป ด้วย สำนักงานเลขาธิการอาเซียน แจ้งว่า National Environment Agency (NEA) จัดการประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018 (AYEF) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ หากสนใจร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://environmentasean.org/ayef-2018/ หรือดังเอกสารที่แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News