ประกาศเลื่อนอันดับโควตา ม.4(เพิ่มเติม)

ประกาศผลแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม. 4(เพิ่มเติมหลังโควตาตัวจริงสละสิทธิ์)ประเภทโควตา (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2567 >>แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์>>แผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาจีน) ไม่ต้องมารายงานตัว เลื่อนอัตโนมัติตามสิทธิ์ ประกาศผลแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.4(เพิ่มเติมหลังบัญชีสำรองรายงานตัวครั้งที่ 3) ประเภทโควตา (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2567 >>แผนศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส) ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวที่ห้องวิชาการ อาคาร 3วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.การแต่งกายชุดนักเรียน เอกสาร บัตรประชาชน