ประกาศผลสอบเข้า ม.1-ห้องเรียนปกติ

>>ประกาศเรียกอันดับสำรอง ม.1 (หลังมอบตัว) >>ประกาศเรียกอันดับสำรอง ครั้งที่1 >>ในเขตพื้นที่บริการ >>นอกเขตพื้นที่บริการ >>เงื่อนไขพิเศษ >>ประกาศผลนักเรียนที่สอบความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1ด้านศิลปะ-กีฬา

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทศิลปะและกีฬา >>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี และกีฬาวอลเลย์บอล 

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4

ประกาศผลสอบห้องเรียน SMTE ประกาศผลสอบห้องเรียน MEP *รายงานตัว วันที่ 1 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อมอบตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ดูประกาศรายชื่อ กำหนดการมอบตัว : วันที่ 27 ก.พ. 2567 เวลา 08.30-16.30 น.สถานที่มอบตัว : หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เอกสารประกอบการมอบตัว : เตรียมหลักฐานทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา1) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อ นร. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง2) ใบ ปพ.1 ที่แสดงผลการเรียนชั้น ป.4-ป.53) รูปถ่ายนักเรียนแต่งชุดนักเรียน รร.ส.บ.ว. ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป4) ใบมอบตัวที่ รร. มอบให้ในวันที่มารายงานตัว5) บันทึกข้อตกลงที่ รร. มอบให้ในวันที่มารายงานตัว เอกสารฉบับถ่ายเอกสารผู้ปกครองเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หากไม่มามอบตัวในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิิิ์

เรียกอันดับสำรองรายงานตัว(ห้องเรียนพิเศษ ม.1)

บัญชีรายชื่อห้องเรียนที่เรียกอันดับสำรองรายงานตัว (รายงานตัวในวันที่ 23 กพ.67 ถึงเวลา 16.00 น. และในวันเสาร์ที่ 24 กพ.67 ภายในเวลา 12.00 น.ที่ห้องวิชาการ)

ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้น ม.1(ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMTE ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMP ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ EP ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMBP (HUB) ประกาศเรียกอันดับสำรองรายงานตัว(23กพ67)

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1

ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ หากไม่พบรายชื่อให้แจ้งโดยการส่งข้อความมาที่กล่องข้อความ inboxและให้ศึกษาแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลการรับนักเรียนปี 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม รายชื่อเข้าสอบ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ รายชื่อเข้าสอบ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ม.4