เรียกอันดับสำรองรายงานตัว(ห้องเรียนพิเศษ ม.1)

บัญชีรายชื่อห้องเรียนที่เรียกอันดับสำรองรายงานตัว (รายงานตัวในวันที่ 23 กพ.67 ถึงเวลา 16.00 น. และในวันเสาร์ที่ 24 กพ.67 ภายในเวลา 12.00 น.ที่ห้องวิชาการ)

Similar Posts