ประกาศเลื่อนอันดับโควตา ม.4(เพิ่มเติม)

ประกาศผลแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม. 4
(เพิ่มเติมหลังโควตาตัวจริงสละสิทธิ์)ประเภทโควตา (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2567

>>แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
>>แผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาจีน)

ไม่ต้องมารายงานตัว เลื่อนอัตโนมัติตามสิทธิ์

ประกาศผลแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.4
(เพิ่มเติมหลังบัญชีสำรองรายงานตัวครั้งที่ 3) ประเภทโควตา (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2567

>>แผนศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวที่ห้องวิชาการ อาคาร 3
วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
การแต่งกายชุดนักเรียน เอกสาร บัตรประชาชน

Similar Posts