ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1

ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ

หากไม่พบรายชื่อให้แจ้งโดยการส่งข้อความมาที่กล่องข้อความ inbox
และให้ศึกษาแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Similar Posts